Ovzon har öppnat ett nytt kontor i Tampa, delstaten Florida i USA. Det är ett led i Ovzon´s strategi att vara nära sina kunder. Kontoret kommer utöver att bedriva vanlig affärsverksamhet också vara bolagets Network Operation Centre (NOC) för de satellitkommunikationstjänster som bolaget förser med till det amerikanska försvaret. 

“Vår närvaro i USA förstärks i och med detta och blir en viktig komplettering till vårt mindre Bethesda kontor. Framförallt kommer vi nu att kunna möta våra kunders behov av övervakning och högklassig support av vår satellitkommunikationstjänst 24/7”, säger Per Wahlberg, VD för Ovzon.

För mer information vänligen kontakta

Per Wahlberg, VD
Tel: 08-506 600
E-post: pwa@ovzon.com

Om Ovzon

Ovzon erbjuder en revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög bandbredd med små mobila terminaler. Ovzon´s unika lösning möter många specifika behov hos kundgrupper som t.ex. försvarsorganisationer, media och NGO´s – att kunna överföra stora mängder data i realtid från mycket små terminaler på marken. Ovzon´s  lösning erbjuder hastigheter som är upp till 80 gånger snabbare än konkurrerande system. Nästa steg i utvecklingen av Ovzon´s tjänst, Ovzon-3, avses att introduceras 2020, vilket kommer att mångdubbla nuvarande prestanda, utöka täckningsområden på marken samt öka intäktspotential och lönsamhet. Företaget har kontor i Stockholm, Sverige, Bethesda, ML. och Tampa FL USA.

Subscribe to press releases and financial reports