Ovzon AB:s årsredovisning på svenska avseende räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats http://www.ovzon.com.

Årsredovisningen på engelska publiceras 7 april.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus René, VD
mre@ovzon.com
+1 781 266 69 57

Johan Brandt, CFO
jbr@ovzon.com
+46 703 69 33 00

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Subscribe to press releases and financial reports