Ovzon AB:s årsredovisning på svenska avseende räkenskapsåret 2021 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats http://www.ovzon.com.

Årsredovisningen på engelska publiceras 14 april 2022.

 

Denna information är sådan information som Ovzon AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Johan Brandt, Finansdirektör, jbr@ovzon.com, +46 703 69 33 00

Subscribe to press releases and financial reports