Ovzon AB:s årsredovisning på svenska avseende räkenskapsåret 2022 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats http://www.ovzon.com.

Årsredovisningen på engelska publiceras på företagets hemsida den 20 april 2022.

 

Denna information är såda n information som Ovzon AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, nja@ovzon.com, +46 70 318 92 97

Subscribe to press releases and financial reports