Ovzon har säkrat förnyade kontrakt, värderade till totalt 6,9 MUSD, från amerikanska försvaret (US DoD), via den amerikanska tjänsteleverantören Intelsat General Corporation, IGC.

Kontrakten avser Ovzons satellitkommunikationstjänst för det andra halvåret av budgetåret 2020, fram till september 2020. Den totala ordervolymen för DoD för budgetåret är därmed ca 20,6 MUSD. Den lägre volymen under andra halvåret beror på förändrade geografiska behov och budgetbegränsningar. Med lanseringen av nya terminaler, tillgänglighet till bättre satellitkapacitet och Ovzon 3 som skjuts upp hösten 2021 förväntas kontrakten med DoD fortsätta även under kommande budgetår.

Den nuvarande servicen, som använder leasad satellitkapacitet, kommer att utökas med Ovzons egna satellit Ovzon 3 under 2021. Ovzon-3 är ett viktigt steg för att revolutionera satellitbaserat mobilt bredband, med högsta bandbredd och med de minsta terminalerna. Ovzon 3 är den första av ett antal egna planerade satelliter, som skall ge global räckvidd med Ovzons service.

 

”Vi är glada att få förnyat förtroende för denna service för US DoD och stolta över att se att våra kunder är mycket nöjda med vår högpresterande Ovzon-tjänst. Dessa resultat uppnås med användning av hyrd kapacitet från tredjepartssatelliter, mobila terminaler och effektiv, tillförlitlig support. Med vår kommande satellit Ovzon 3 kommer vi att förbättra vår service och vårt erbjudande ytterligare.”, säger Magnus René, VD för Ovzon.

 

Denna information är insiderinformation som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 08.00 CET.

 

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Subscribe to press releases and financial reports