Ovzon har säkrat förnyade kontrakt, värderade till totalt 13,7 MUSD, från amerikanska försvaret (US DoD), via den amerikanska tjänsteleverantören Intelsat General Corporation, IGC.

Kontrakten avser Ovzons satellitkommunikationstjänst för de första 6 månaderna av budgetåret 2020. Kontrakten följer kundens budgetprocess och förväntas förlängas efter de första 6 månaderna.

Den nuvarande servicen, som använder leasad satellitkapacitet, kommer att utökas med Ovzons egna satellit Ovzon-3 under 2021. Ovzon-3 är ett viktigt steg för att revolutionera satellitbaserat mobilt bredband, med högsta bandbredd och med de minsta terminalerna.

Ovzon-3 är den första av ett antal egna planerade satelliter, som skall ge global täckning med Ovzons service.

”Vi är glada att nu gå in i vårt sjunde år med denna service för US DoD och stolta över att se att våra kunder är mycket nöjda med vår högpresterande Ovzon-tjänst. Dessa resultat uppnås med användning av hyrd kapacitet från tredjepartssatelliter, mobila terminaler och effektiv, tillförlitlig support. Med vår kommande satellit Ovzon-3 kommer vi att förbättra vår service och vårt erbjudande ytterligare”, säger Magnus René, VD för Ovzon.

Denna information är insiderinformation som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2019 kl. 14.30 CET.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus René, VD Ovzon

mre@ovzon.com

+1 781 266 6957

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Subscribe to press releases and financial reports