Ovzon har erhållit en ny order på satellitkommunikationstjänster från företagets partner Airbus UK för att möta nya kundkrav. Kontraktet löper över 12 månader med start i augusti 2021. Beställningen består av Ovzons end-to-end-tjänst som innefattar Ovzons globala satellitkommunikationsnätverk och Ovzon mobila bredbands terminaler.

I och med den ökande efterfrågan på satellitkommunikationstjänster med höga krav på höga dataöverföringshastigheter och säkerhet, är Ovzon mycket nöjda med att erhålla denna nya order via Airbus för en ny kund i Storbritannien.

Ordern inkluderar också Ovzons mycket robusta och mobila satellitterminalerna som kombinerar användarvänlighet, rörlighet samt liten formfaktor. Ovzons T6 bredbands terminaler är de lättaste mobila satellitterminalerna i branschen och kan uppnå sändningshastigheter på över 70 Mbps och mottagningshastigheter upp till 120 Mbps.

”Vi är mycket nöjda med den nya ordern från Airbus. Vi ser detta som en stark bekräftelse på att våra produkter och tjänster, med sin höga prestanda och förmåga att uppfylla ett antal viktiga krav som säkerhet, resistens, mobilitet och hastighet, levererar stort värde till våra partners och kunder”, säger Per Norén, VD av Ovzon.

For ytterligare information kontakta

Per Norén, CEO, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Subscribe to press releases and financial reports