Styrelsen i Ovzon AB har fattat beslut om att flytta fram publiceringen av årsredovisningen för 2022 till den 30 mars 2023. Tidigare kommunicerat datum var 24 mars 2023. Anledningen till senareläggningen är den ökade reservering av osäkra kundfordringar som kommunicerades tidigare idag och de effekter detta fått på den ekonomiska redovisningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, nja@ovzon.com, +46 70 318 92 97

Subscribe to press releases and financial reports