Ovzon AB har informerats av satellittillverkaren Maxar om ytterligare förseningar i slutförandet av satelliten Ovzon 3. För att tillgodose den nya planerade tidsperioden för uppsändning, juli–september 2023, har Ovzon också bytt launchpartner till SpaceX där satelliten kommer bäras av en Falcon 9-raket.

På grund av förseningar i produktionen av satelliten Ovzon 3 har bolaget aktivt samarbetat med den nuvarande launchpartnern Arianespace för att hitta en ny möjlig tidpunkt för uppsändning, vilket Arianespace till slut inte kunnat tillgodose. Därför har Ovzon ingått avtal med SpaceX för att säkerställa flexibilitet och den mest optimala tidpunkten för uppsändning av satelliten när den är redo för launch. Ovzon 3 kommer därmed senare i år att skjutas upp med en Falcon 9-raket från Cape Canaveral, Florida.

Förseningen av Ovzon 3 förväntas öka den totala kostnaden för satellitprojektet med cirka 25 miljoner USD. Förseningen kommer inte att ha någon effekt på Ovzons nuvarande affärsåtaganden eftersom bolaget har säkrat och har tillgång till strategisk satellitkapacitet som garanterar pågående leveranser, service och försäljning av Ovzons branschledande SATCOM-as-a-Service. Som framkommer i ett separat pressmeddelande har Ovzon även säkrat ytterligare finansiering.

"Även om vi helt klart är besvikna över de fortsatta förseningarna i satellittillverkningen är vi fortfarande helt övertygade om marknadens efterfrågan på Ovzon 3, vilket bevisas av den snabbt ökande efterfrågan från befintliga och nya kunder runt om i världen. Satellitens grundläggande kapacitet och teknologi kommer att vara katalysatorn för ett paradigmskifte avseende mobilitet, prestanda och tillförlitlighet vid leverans av SATCOM-as-a-Service. Vi arbetar obevekligt med Maxar, SpaceX och andra intressenter för att slutföra satelliten och få upp Ovzon 3 i omloppsbana vid första möjliga tillfälle”, säger Per Norén, VD för Ovzon.

Webcast

Ovzons verkställande direktör Per Norén och finansdirektör Noora Jayasekara svarar på frågor vid en webbsänd telefonkonferens den 6 februari 2023 kl. 10.00.

Webbsändningen nås via följande länk: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=4FB13E88-D87F-4115-ADB0-02C89FAC4F45
För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via följande länk och följ instruktioner: https://register.vevent.com/register/BI01396d5bcd6b42338d133b1197f150fb

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, nja@ovzon.com, +46 70 318 92 97

Subscribe to press releases and financial reports