Ovzon meddelar idag att uppskjutningen av satelliten Ovzon 3 kommer att senareläggas till andra kvartalet 2022. Senareläggningen är en konsekvens av brister i en nyckelkomponent som också påverkar färdigställandet av ett stort antal andra satelliter i industrin.

Ovzon 3 har varit i produktion hos Maxar i USA sedan projektet startades den 9 augusti 2019, och var planerad att skjutas upp med Arianespace i slutet av 2021. Maxar har meddelat Ovzon att de inte kan leverera enligt den ursprungliga tidsplanen på grund av förseningar från underleverantören Honeywell, och kommer därför inte att kunna möta tidigare planerat leveransdatum. Maxar och Honeywell arbetar hårt tillsammans och har utvecklat nya rutiner för att minimera dessa förseningar.

Ovzon planerar för en uppskjutningstidpunkt i andra kvartalet 2022. Satelliten beräknas tas i drift under fjärde kvartalet 2022. Ovzons kunder har informerats om denna omplanering och visar fortsatt starkt intresse för användandet av Ovzon 3 som är designad för att leverera industriledande prestanda när satelliten har nått sin slutliga omloppsbana.

Förseningen kommer inte att påverka Ovzon nuvarande affärer och leveranser till befintliga eller nya kunder, eftersom bolaget sedan tidigare, strategiskt säkrat leasad satellitkapacitet för Ovzons efterfrågade SATCOM-as-a-Service erbjudande.

Denna information är information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt (EU) 596/2014 marknadsmissbruksförordningen. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom kontaktpersonerna nedan, vid den tidpunkt som Ovzon ABs (publ) nyhetsdistributör Cision har angett, efter publicering av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norén, VD, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Subscribe to press releases and financial reports