I februari 2023 meddelade Ovzon ett byte av launchpartner från Arianespace till SpaceX på grund av förseningar i tillverkningen av satelliten Ovzon 3. Detta ledde till en ändring av förväntad tidsperiod för uppsändning till tidigast juli–september 2023. Det slutliga färdigställandet och testningen av satelliten samt den komplexa modelleringen förknippad med byte av bärraketer har tagit längre tid än beräknat. Ovzon bedömer därför att uppsändningen bör kunna ske i slutet av 2023 eller början av 2024.

Ovzon har ett nära samarbete med SpaceX för att säkerställa att den analys som krävs för att garantera säker hantering av satelliten i Falcon 9-lanseringsmiljön, slutförs så snart som möjligt. Bolaget har dagligen dialog med Maxar för att optimera de sista stegen i montering, testning och validering av rymdfarkosten. Den återstående stora milstolpen för Maxar vad gäller slutförandet av satelliten innefattar systemnivåtestning, ”dynamic testing”, vilket kommer att påbörjas i början av juli. Detta viktiga test och simulering kommer att eliminera en betydande del av de tidsschematiska riskerna i projektet och göra det möjligt för Ovzon att fastställa ett mer exakt datum för uppsändning. Ovzon kommer att tillhandahålla en uppdatering när de kommande testerna är avslutade.

Förseningen påverkar inte Ovzons nuvarande kommersiella verksamhet eller de pågående leveranserna av Ovzon SATCOM-as-a-Service som stöder kunder över hela världen. Ovzon ser ett fortsatt stort intresse för bolagets tjänster globalt.

“Vi gör stadiga framsteg med färdigställandet av Ovzon 3 och väntar oss ingen långdragen försening. Med det sagt kan vi inte lämna något exakt datum för uppsändning innan vi har resultaten från de kommande dynamiska testerna. Vi är glada över att vara i slutfasen av färdigställandet och för den övergripande höga kvaliteten på satelliten, men det är inte läge för överilad brådska med tanke på betydelsen av de kvarstående uppgifterna. Den kommersiella och operativa modellen för Ovzon 3 är fortsatt stark och vi kommer snart att kunna erbjuda våra kunder och marknaden en funktionalitet som är mer relevanta än någonsin”, säger Ovzons VD, Per Norén.

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, nja@ovzon.com, +46 70 318 92 97

Subscribe to press releases and financial reports