Valberedningen inför den ordinarie bolagsstämman 2021 består av representanter utsedda av de tre största ägarna, samt bolagets ordförande. Valberedningen består av Andreas Hofmann, utsedd av Investment AB Öresund, Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity, Anders Algotsson utsedd av Afa Försäkring samt Anders Björkman, styrelseordförande Ovzon.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Ovzons valberedning kan göra det via e-post till: andreas.hofmann@oresund.se eller på telefon 08 402 33 03 eller med brev till Ovzon AB, Attn.Valberedningen, Anderstorpsvägen 10, 171 54 Solna, senast den 1 mars 2021.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus René, VD
mre@ovzon.com
+1 781 266 6957

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Subscribe to press releases and financial reports