Ovzon och Intelsat har ingått ett fyrårigt avtal där Intelsat kommer att erbjuda tjänster till Ovzon via tre kraftfulla styrbara antenner på
satelliterna Intelsat 39 (IS-39) och Intelsat 37 (IS-37). Avtalet ersätter och utvidgar det nuvarande avtalet gällande kapacitet på IS-39.

Med avtalet förstärks Ovzons nuvarande erbjudande med ytterligare kapacitet och räckvidd. Kombinationen av kraften och flexibiliteten på de styrbara antennerna på IS-39 och IS-37 och Ovzons kommunikationstjänst ger hög bandbredd på mycket små terminaler. Detta innebär  betydligt högre kommunikationskapacitet för mobila användare inom katastrofhantering, försvar, datainsamling, media och andra kritiska operationer.

Ovzons nuvarande service, som använder leasad satellitkapacitet, kommer att utökas med Ovzons egna satellit Ovzon 3 under 2021. Ovzon 3, som har betydligt högre prestanda och funktionalitet, är ett viktigt steg för att revolutionera satellitbaserat mobilt bredband, med högsta bandbredd och med de minsta terminalerna. Ovzon 3 är den första av ett antal egna planerade satelliter som skall ge global räckvidd med Ovzons service.

”Detta avtal är ett viktigt steg för Ovzon genom att utöka våra möjligheter att betjäna kunder med globala krav på tjänster med hög bandbredd, och det banar därmed väg för vår kommande satellit Ovzon 3. Avtalet stärker också vårt samarbete med Intelsat,”
säger Magnus René, VD på Ovzon.

”Kombinationen av Ovzons högpresterande tjänst med ultramoderna terminaler, Intelsats innovativa styrbara antennteknik och den globala täckningen från Intelsats satellitflotta skapar en unik kraftfull kombination. Vårt samarbete med Ovzon är ett viktigt steg mot att ge användare de kommunikationsinnovationer de behöver,”
säger Samer Halawi, kommersiell chef (CCO) på Intelsat.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus René, VD
mre@ovzon.com
+1 781 266 69

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Subscribe to press releases and financial reports