Pål Jernhag tillträder omgående rollen som tillförordnad CFO för bolaget.

Som tidigare meddelats lämnar Johan Brandt sin tjänst som CFO i Ovzon. Till tf CFO fr.o.m. 1 oktober 2022 har bolaget utsett Pål Jernhag.

Pål Jernhag är verksam som management konsult för ProXecutive Consultants och har arbetat med Ovzon sedan 2019 med bla. att sammanställning av den externa rapporteringen, förstärkning av den interna kontrollen och i arbetet med listbytet till Mid Cap, Nasdaq Stockholm. Pål har lång erfarenhet som revisor, CFO och expert i finansiell rapportering.

Rekryteringsprocessen av en permanent CFO är pågående.

”Jag är mycket glad över att kunna presentera Pål Jernhag som tillförordnad CFO. Pål har rätt kompetens och dessutom djup förståelse för bolagets verksamhet, övergripande mål och möjligheter vilket borgar för en kort startsträcka, bibehållen kontinuitet samt effektivitet och kvalitet i arbetet,” säger Per Norén, VD för Ovzon.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norén, VD, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Subscribe to press releases and financial reports