Efterfrågan på Ovzon’s industriledande, ultralätta mobila sattelitterminal ökar kraftigt. För att möta denna ökade efterfrågan har Ovzon, efter en omfattande och noggrann urvalsprocess, valt Syntronic Production Services AB som sin produktionspartner.

Ovzon befinner sig i en stark tillväxt och industrialiseringsperiod baserat på den kommande lanseringen av satelliten Ovzon 3 och den fortsatta efterfrågan på Ovzon’s SATCOM-as-a-Service erbjudande. Bolagets terminaler är en viktig del i denna integrerade tjänst. Efterfrågan på Ovzon’s mobila satellitterminaler ökar också kraftigt. Ovzon har som mål att stärka, utveckla och globalisera sin produktions- och leverantörskedja för att garantera bästa produkter till högsta kvalitet. Detta är väsentligt för att möta de höga krav vi och våra kunder har. Syntronic Production Services är en ledande produktionspartner som är fokuserade på kvalitet, har världsledande teknik, ett dynamiskt produktionssystem och mycket erfaren och motiverad personal.

”Vi är hedrade att ha blivit anförtrodda detta omfattande uppdrag från Ovzon. Vi ser fram emot ett nära samarbete. Vi kommer att fokusera på produktions- och leveranskapacitet samt kvalitet”, säger Roger Lindholm, VD för Syntronic Production Services.

"Vi har valt en partner som kan producera och levererar i alla delar av produktlivscykeln. Vi har även krav på att vår produktionspartner skall kunna hantera ökande volymer och global distribution. Syntronic uppfyller alla dessa krav och har starka referenser. Vi är övertygade om att de är en idealisk partner för oss”, säger Per Norén, VD för Ovzon.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norén, VD, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Subscribe to press releases and financial reports