Ovzon har vid tester för kunder i USA demonstrerat oslagbar prestanda för satellittjänster baserade på styrbara antenner och den nya bärbara T6 terminalen. Under demonstrationerna uppvisades över 120 Mbps mottagen datahastighet och 50 Mbps sändning.

Resultaten har uppnåtts under bra men inte perfekta väderförhållanden. Ovzons styrbara satellitbaserade tjänst kan enkelt omdirigeras till det område där den behövs och den kan därmed dynamiskt allokeras om geografiskt. Tjänsten är oberoende av lokal, markbunden infrastruktur och fungerar på land, över vatten och i luften. Ovzons nya T6-terminal är bärbar, batteridriven och lika användarvänlig som en BGAN terminal.

”Den här prestandan är i en klass för sig. Satellittjänster med dessa överföringshastigheter på små bärbara batteridrivna terminaler har tidigare inte varit möjligt. Med vår nya satellit Ovzon 3, som sänds upp i slutet av 2021, kommer vi dessutom kunna öka prestandan ytterligare”,
säger Magnus René, VD på Ovzon.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus René, VD
mre@ovzon.com
+1 781 266 6957

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Subscribe to press releases and financial reports