Ovzons mobila bredbandstjänst via satellit används för närvarande av italienska myndigheter i arbetet med att förhindra ytterligare spridning av Corona-viruset. Italienska civilförsvaret och armén använder tjänsten för att upprätta tillförlitlig bredbandskommunikation, främst för videokonferens, mellan personal i fält i de drabbade “röda zonerna” och huvudkontoret för ministerrådet i Rom.

I december 2019 tecknade Ovzon ett samarbetsavtal i med italienska Gomedia Satcom och samtidigt säkrade Ovzon och Gomedia en första order från den italienska armén. Ovzons tjänst är nu i drift i norra Italien.

Myndighetspersonal som arbetar med att förhindra spridning av viruset är mestadels i fält, på anslutningsvägarna till de “röda zonerna” där viruset spridits mest, och de är kontinuerligt i rörelse. Bredbandskommunikation via Ovzons tjänst har också etablerats i tält och i tillfälliga byggnader där olika typer av service tillhandahålls till lokalbefolkningen, i områden där ingen fast nätinfrastruktur finns tillgänglig, eller är otillräcklig.

”Pålitlig kommunikation mellan fältpersonal och beslutsfattare är mycket viktigt i situationer som denna. Ovzons terminaler är enkla att använda, bärbara och ger pålitlig kommunikation. Detta är ett utmärkt exempel på hur Ovzon’s tjänster används för att upprätthålla kommunikation i krissituationer och vi är glada att vår service kan hjälpa till”, säger Magnus René, VD för Ovzon.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Subscribe to press releases and financial reports