Valberedningen inför den ordinarie bolagsstämman 2020 består av representanter utsedda av de tre största ägarna, samt bolagets ordförande. Valberedningen och består av Öystein Engebretsen, utsedd av Investment AB Öresund, Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity, Anders Algotsson utsedd av Afa Försäkring samt Anders Björkman, styrelseordförande Ovzon.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Ovzons valberedning kan göra det via e-post till

oystein.engebretsen@oresund.se eller på telefon 08 402 33 00 eller med brev till Ovzon AB, Attn.Valberedningen, Anderstorpsvägen 10, 171 54 Solna, senast den 21 februari 2020.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Subscribe to press releases and financial reports