Insiderinformation: Ovzons styrelse har idag utsett Per Norén till VD för Ovzon AB med tillträde senast 1 maj 2021. Bolagets nuvarande VD Magnus René fortsätter leda bolaget fram till dess och kommer därefter att fortsätta i sin roll som styrelseledamot.

Per Norén har en bakgrund från svenska och amerikanska teknologibolag. Han kommer närmast från en roll som President på satellitbolaget Global Eagle. Innan dess var han Vice President på Boeing i Seattle och VD på Carmen Systems, ett snabbväxande svenskt teknikbolag som förvärvades av Boeing. Per Norén är svensk och amerikansk medborgare och bosatt i USA sedan 2007. Per kommer att vara placerad på Ovzons kontor i Herndon, VA, USA.

Magnus René är styrelseledamot i Ovzon sedan noteringen i maj 2018 och tillträdde som VD i maj 2019 för ett tidsbegränsat uppdrag för att vidareutveckla affärssplanen och stärka organisationen. Under det senaste året har bolaget förstärkt ledningen med Tom Hopkins, COO, Dan Gager, CCO och Nils Norén, CDPS. Bolaget har också engagerat ett brett agentnätverk, lanserat nya användarterminaler och tjänster samt breddat affären med nya kunder i Italien och Storbritannien.
Med Per Norén ombord som VD, med hans erfarenhet från satellitkommunikationsbranschen och snabbväxande teknologibolag, kan detta arbete nu stärkas och ytterligare accelereras.

“Vi är mycket glada att kunna hälsa Per Norén välkommen till Ovzon. Med Pers gedigna bakgrund inom satellitindustrin och erfarenhet av att leda internationella organisationer står vi nu redo att tillvarata de affärsmöjligheter vi ser framför oss. Jag vill också passa på att tacka Magnus för hans insatser som VD”, säger Anders Björkman, styrelseordförande i Ovzon.

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Björkman
Styrelseordförande
anders.bjorkman@onephone.se
Tel: +46 70 7700077

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Subscribe to press releases and financial reports