Ovzon har tidigare indikerat att uppsändningen av satelliten Ovzon 3 förväntas ske tidigast sent 2023 eller i början av 2024. I samarbete med launchpartnern SpaceX och satellittillverkaren Maxar, har tidplanen blivit snävare och uppsändningen är nu beräknad att ske redan i december 2023.

“Det slutliga färdigställandet och testningen av satelliten, utöver den komplexa modelleringen som är förknippad med bytet av bärraket, har fortskridit väl och enligt plan de senaste månaderna. Vi går nu vidare med ytterligare detaljerad uppsändningsplanering och med transport av satelliten till uppsändningsrampen i Cape Canaveral, Florida. Det finns alltid vissa osäkerhetsfaktorer som kan påverka den exakta tidpunkten för uppsändningen av en satellit, men vi är väldigt nära nu”, säger Per Norén VD för Ovzon.

Ovzon kommer att återkomma med detaljer kring uppsändningsdatum inom kort. Uppsändning av satelliter är generellt beroende av goda väderförhållanden och andra omständigheter som kan komma att ändra det planerade datumet, ibland flera dagar.

Subscribe to press releases and financial reports