Som tidigare offentliggjorts i kallelsen till årsstämman den 10 april 2019 i Ovzon AB (“Ovzon” eller “Bolaget”) avsåg valberedningen att presentera förslag till styrelse i god tid före årsstämman. Bolaget har idag blivit informerade av valberedningen att denna föreslår följande inför årsstämman avseende val och arvodering av styrelseledamöter.

Fastställande av styrelsearvoden och val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 900 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (875 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

  •  150 000 kronor (125 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 300 000 kronor (250 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.

Kennet Lejnell och Peter Näslund har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Lennart Hällkvist, Nicklas Paulson, Magnus René och Patrik Tigerschiöld. Vidare föreslås nyval av Anders Björkman och att Anders Björkman väljs som ny styrelseordförande.

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Anders Björkman

Utbildning och bakgrund: MSc Electrical Engineering från Chalmers tekniska högskola. Verkställande direktör för OnePhones samarbetsbolag med British Telecommunications och KPN. Verkställande direktör för Argnor Wireless Ventures. Verkställande direktör för SEC och för Netcom Systems AB (nuvarande Tele2 AB).

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Maintrac Holding AB, Maven Wireless AB och Parktrade Europe AB, styrelseledamot Tele2 AB och Allgon AB.

Födelseår: 1959

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.ovzon.com tillsammans med mer information om de till omval föreslagna ledamöterna som även finns i årsredovisningen för 2018.

För mer information kontakta

Lennart Hällkvist
Styrelseordförande
lha@ovzon.com
Tel: +46 8 508 600 60
E-mail: media@ovzon.com

Om Ovzon

Ovzon erbjuder en revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet – med hastigheter upp till 80 gånger snabbare än konkurrerande tjänster. Applikationer inkluderar realtidssensorer och videouppladdningar antingen från rörliga plattformar eller personal på plats som bär terminalerna med sig. Ovzon har sitt huvudkontor i Solna med kontor i Tampa i Florida, USA och Bethesda i Maryland, USA. Aktien (OVZON) handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på https://www.ovzon.com.

 

Subscribe to press releases and financial reports