Valberedningen i Ovzon AB föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Björkman, Patrik Tigerschiöld, Nicklas Paulson, Cecilia Driving, Dan Jangblad och Magnus René. Vidare föreslår valberedningen att Magnus René väljs till styrelseordförande.

Information om samtliga ledamöter finns på Ovzons webbplats. Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämman kommer att hållas den 13 april 2021.

Valberedningen består av Andreas Hofmann, utsedd av Investment AB Öresund, Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity, Anders Algotsson utsedd av Afa Försäkring samt Anders Björkman styrelseordförande Ovzon.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Hoffmann
Valberedningens ordförande
andreas.hofmann@oresund.se
Tel: +46 8 402 33 03

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Subscribe to press releases and financial reports