Ovzon har fått en ny order från Svenska rymdaktiebolaget (SSC) avseende tjänsten Ovzon SATCOM-as-a-Service, vilket ytterligare stärker samarbetet mellan de två bolagen. Tjänsten planeras att levereras under det tredje kvartalet 2023.

Ovzon SATCOM-as-a-Service utmärker sig på marknaden genom sin unika förmåga att stödja kritiska uppdrag genom att sömlöst integrera mobilitet, prestanda och säkerhet.

Denna nya order innebär inte bara en fördjupning av samarbetet mellan Ovzon och SSC, utan understryker även bolagens gemensamma engagemang för att stödja svenska statliga myndigheter. SSC förblir viktiga för den effektiva implementeringen av denna tjänst.

"Vi uppskattar SSC:s fortsatta partnerskap och förtroende för våra tjänster. Denna nya order linjerar med vårt pågående samarbete. Med vår satellit Ovzon 3 snart i omloppsbana och dess unika erbjudande fortsätter vi att uppfylla vårt åtagande att tillhandahålla den svenska och nordiska marknaden vår oöverträffade satellitkommunikationslösning med svensk teknik och innovation", kommenterar Per Norén VD för Ovzon.

Subscribe to press releases and financial reports