Extra bolagsstämma 2018

Aktieägarna i Ovzon AB (publ), org. nr 559079-2650, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 december 2018 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Anderstorpsvägen 10 i Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.45.

Kommande händelser