Ovzon på Nasdaq First North Premier Growth Market

Ovzons aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan den 18 maj 2018.

Aktien handlas under symbolen ”OVZON”.