Ovzon på Nasdaq First North

Ovzons aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier sedan den 18 maj 2018.

Aktien handlas under symbolen ”OVZON”.