Ovzon säkrar förnyade kontrakt från IGC

Ovzon har säkrat förnyade kontrakt, värderade till totalt 13,7 MUSD, från amerikanska försvaret (US DoD), via den amerikanska tjänsteleverantören Intelsat General Corporation, IGC.

Kontrakten avser Ovzons satellitkommunikationstjänst för de första 6 månaderna av budgetåret 2020. Kontrakten följer kundens budgetprocess och förväntas förlängas efter de första 6 månaderna.

Den nuvarande servicen, som använder leasad satellitkapacitet, kommer att utökas med Ovzons egna satellit Ovzon-3 under 2021. Ovzon-3 är ett viktigt steg för att revolutionera satellitbaserat mobilt bredband, med högsta bandbredd och med de minsta terminalerna.

Ovzon-3 är den första av ett antal egna planerade satelliter, som skall ge global täckning med Ovzons service.

”Vi är glada att nu gå in i vårt sjunde år med denna service för US DoD och stolta över att se att våra kunder är mycket nöjda med vår högpresterande Ovzon-tjänst. Dessa resultat uppnås med användning av hyrd kapacitet från tredjepartssatelliter, mobila terminaler och effektiv, tillförlitlig support. Med vår kommande satellit Ovzon-3 kommer vi att förbättra vår service och vårt erbjudande ytterligare”, säger Magnus René, VD för Ovzon.

Denna information är insiderinformation som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2019 kl. 14.30 CET.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus René, VD Ovzon

mre@ovzon.com 

+1 781 266 6957

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957