Styrelse

Egna innehav av aktier uppdaterade per 31 mars 2019.

Anders Björkman
Anders Björkman
Styrelsens ordförande (sedan 2019).

Född 1959.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Magisterexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
Nuvarande uppdrag: Ordförande i Maintrac AB och Maven Wireless AB. Anders är styrelseledamot i Tele2 AB och Allgon AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Anders har en bakgrund inom telekomindustrin där han var en drivande kraft vid bildandet av det som idag är den svenska operatören Tele2. Han har arbetat för Ericsson AB, har varit CEO för Joint Ventures mellan OnePhone Holding med KPN och British Telecom såväl som VD för Argnor Wireless Ventures samt partner för Brainheart Capital.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Anders Björkman äger 4 000 aktier och 30 000 köpoptioner i bolaget.

Lennart Hällkvist
Lennart Hällkvist
Styrelseledamot (sedan 2007).

Född 1951.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Magisterexamen från Chalmers tekniska högskola.
Nuvarande uppdrag: VD för OverHorizon AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD för NSAB och olika ledningspositioner inom dotterbolag till Ericsson.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Lennart Hällkvist äger inga aktier i bolaget men har via ett 1,06% ägande i bolagets tidigare moderbolag OverHorizon (Cyprus) PLC ett indirekt ägarintresse i bolaget.

Patrik Tigerschiöld
Patrik Tigerschiöld
Styrelseledamot (sedan 2018).

Född 1964.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.
Nuvarande uppdrag: Ordförande i styrelsen för Bure Equity AB, Cavotec AB, Aktiemarknadsbolagens förening och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Vice ordförande i styrelse för Riddarhuset. Styrelseledamot i Bure Financial Services AB, Självregleringen i Sverige Services AB, Anna Kirtap AB, Idevall & Partners Fonder AB, Idevall & Partners Holding AB och Nationalmuseumi Vänner.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: vd för Bure Equity AB 2010-2013, vd för Skanditek Industriförvaltning 1999-2010, vd för SEB Allemansfonder AB 1995-1999.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Patrik Tigerschiöld äger 200 000 aktier i bolaget.

Nicklas Paulson
Nicklas Paulson
Styrelseledamot (sedan 2018).

Född 1970.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.
Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör för Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Bilia AB och Bulten AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Investment Banking på Carnegie Investment Bank AB (publ) och Alfred Berg ABN AMRO.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Nicklas Paulson äger 10 000 aktier, själv samt via närstående, i bolaget.

Magnus René
Magnus René
Styrelseledamot (sedan 2018) och VD (2019).

Född 1962.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och VD i bolaget, styrelseledamot Integrum AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD Arcam AB 2001–2018. VD och affärsområdeschef Hogia Teknik 1999–2000. VP Customer Service Mycronic 1990–1999.

Beroende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets huvudägare.

Magnus René äger 80 000 aktier och 200 000 köpoptioner i bolaget.