Rapport
27 mars, 2024 Bolagsstyrningsrapport 2023
30 mars, 2023 Bolagsstyrningsrapport 2022
14 april, 2022 Bolagsstyrningsrapport 2021
18 mars, 2021 Bolagsstyrningsrapport 2020
10 mars, 2020 Bolagsstyrningsrapport 2019
15 mars, 2019 Bolagsstyrningsrapport 2018