Bolagets revisorer Grant Thornton Sweden AB valdes första gången 2016. Vid årsstämman 2020 omvaldes Grant Thornton Sweden AB till revisor intill slutet av årsstämman 2021, med Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

Besöksadress till Grant Thornton Sweden AB är Sveavägen 20, 111 57 Stockholm.