Bolagets revisorer KPMG AB, med Marc Karlsson som huvudansvarig revisor, valdes första gången vid årsstämman 2023.

Besöksadress till KPMG AB är Vasagatan 16, 111 20 Stockholm.