Bolagets revisorer KPMG AB, med Marc Karlsson som huvudansvarig revisor, omvaldes vid årsstämman 2024.

Besöksadress till KPMG AB är Vasagatan 16, 111 20 Stockholm.