Regina Donato Dahlström
Regina Donato Dahlström
Styrelseordförande (sedan 2023), styrelseledamot (sedan 2023).
Läs mer
Regina Donato Dahlström
Regina Donato Dahlström
Styrelseordförande (sedan 2023), styrelseledamot (sedan 2023).

Född 1978

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Marknadsekonomi, London School of Business 2006-2009.
Nuvarande uppdrag: 
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Verkställande direktör, GlobalConnect Sverige, Ledande befattningar, Telia Company, inklusive Halebop, Cloud Networking och Skanova

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Regina Donato Dahlström äger inga aktier i bolaget.

Cecilia Driving
Cecilia Driving
Styrelseledamot (sedan 2020)
Läs mer
Cecilia Driving
Cecilia Driving
Styrelseledamot (sedan 2020)

Född 1971

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Juristexamen samt Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomisk inriktning, Stockholm universitetet.
Nuvarande uppdrag: Group CFO Mabtech AB. Styrelseledamot i Embracer Group AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Vice vd och CFO Biovica International AB samt flertal positioner som CFO inom life science, private equity, research och telecom bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Cecilia Driving äger 1 000 aktier i bolaget per 31 december 2022.

Dan Jangblad
Dan Jangblad
Styrelseledamot (sedan 2020)
Läs mer
Dan Jangblad
Dan Jangblad
Styrelseledamot (sedan 2020)

Född 1958

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Linköpings universitet.
Nuvarande uppdrag: Ägare och VD Emmern Konsult AB inklusive ett uppdrag som seniorrådgivare till Saab ABs VD. Styrelseledamot Combitech AB, styrelseordförande Visual Sweden Vinnäx innovation program (Vinnova) samt vice ordförande Linköpings universitet.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Head of business areas och CSO för Saab AB, VD för Swedish Space Corporation SSC. Ansvarig för Saabs riskkapitalportfölj och styrelseordförande i Combitech AB. Ordförande i föreningen för svenska försvarsindustrin (SOFF) och styrelse ledamot i Swedish ICT och LIU Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Dan Jangblad äger 650 aktier i bolaget per 31 december 2022.

Markus Messerer
Markus Messerer
Styrelseledamot (sedan 2023)
Läs mer
Markus Messerer
Markus Messerer
Styrelseledamot (sedan 2023)

Född 1981

Nationalitet: Österrike
Utbildning: PLD Program, Harvard Business School 2017-2019, PhD., International Management, Pan European University 2009-2011, Executive MBA Program, Arkansas State University 2006-2006, Master in Business Consulting, University of Applied Science 2001-2005
Nuvarande uppdrag: Senior Vice President, Chief Strategy & Commercial Officer, Innovation & Head of Global Business, Telia Company AB. Styrelseledamot i C More Entertainment AB, TV4 Aktiebolag, TV4 Media AB, TV4 Media Holding AB och cyan AG.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Verkställande direktör, Alltron AG, Chief of Corporate Strategy, Swisscom

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Markus Messerer äger inga aktier i bolaget.

Nicklas Paulson
Nicklas Paulson
Styrelseledamot (sedan 2018)
Läs mer
Nicklas Paulson
Nicklas Paulson
Styrelseledamot (sedan 2018)

Född 1970

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.
Nuvarande uppdrag: VD för Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Bilia AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Investment Banking på Carnegie Investment Bank AB (publ) och Alfred Berg ABN AMRO.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Nicklas Paulson (inklusive närstående) äger 10 907 aktier i bolaget per 31 december 2022.

Patrik Tigerschiöld
Patrik Tigerschiöld
Styrelseledamot (sedan 2018)
Läs mer
Patrik Tigerschiöld
Patrik Tigerschiöld
Styrelseledamot (sedan 2018)

Född 1964

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.
Nuvarande uppdrag: Ordförande för Bure Equity AB, Mycronic AB, Cavotec S/A, ACQ Bure AB, SNS. Styrelseledamot i Fondita AB. Ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD för Bure Equity AB 2010-2013, vd för Skanditek Industriförvaltning 1999 – 2010, vd för SEB Allemansfonder AB 1995 – 1999.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Patrik Tigerschiöld äger 218 181 aktier i bolaget per 31 december 2022.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet består av Dan Jangblad (ordförande) och Regina Donato Dahlström.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består av Cecilia Driving (ordförande), Patrik Tigerschiöld och Nicklas Paulson.

Styrelseobservatör

Den 3 juli 2019 säkerställde bolaget en lånefacilitet om 60 MUSD från Proventus Capital Partners (”PCP”). Lånet har givits under villkoret att PCP ska ges rätt att utse en observatör som adjungerad i styrelsen (utan rösträtt). Observatören ska tillhandahållas information av finansiell betydelse, oavsett om den utgör insiderinformation eller inte, och som kan ha en påverkan på bedömningen av kreditrisken för lånet. Vidare ska observatören tillhandahållas all annan information som inte utgör insiderinformation och som tillsänds styrelseledamöterna inför styrelsemöten och presenteras vid möten. PCP har krävt att få del av denna information för att väsentligt underlätta PCP:s löpande bedömning av hur Bolagets finansiella risk utvecklas, ytterst i syfte att mer effektivt kunna medverka till att lösa Bolagets uppkommande finansiella utmaningar.

Bolaget säkerställer genom processer och avtal att i den mån observatören erhåller insiderinformation så ska denna förbli konfidentiell och hanteras på ett strukturerat sätt. Bolagets bedömning är att strukturen är förenligt med Artikel 17 i MAR. Vidare har Bolaget även gjort bedömningen att observatörens medverkan inte står i strid med Aktiebolagslagen.