Regina Donato Dahlström
Regina Donato Dahlström
Styrelseordförande (sedan 2023), styrelseledamot (sedan 2023).
Läs mer
Regina Donato Dahlström
Regina Donato Dahlström
Styrelseordförande (sedan 2023), styrelseledamot (sedan 2023).

Född 1978

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Marknadsekonomi, London School of Business 2006-2009.
Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör Equinix Sverige.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Verkställande direktör, GlobalConnect Sverige, Ledande befattningar, Telia Company, inklusive Halebop, Cloud Networking och Skanova

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Per den 31 december 2023 äger Regina Donato Dahlström 40 000 aktier i bolaget, varav 20 000 direkt och 20 000 via närstående.

Cecilia Driving
Cecilia Driving
Styrelseledamot (sedan 2020)
Läs mer
Cecilia Driving
Cecilia Driving
Styrelseledamot (sedan 2020)

Född 1971

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Juristexamen samt Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomisk inriktning, Stockholm universitetet.
Nuvarande uppdrag: Group CFO Mabtech AB. Styrelseledamot i Embracer Group AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Vice vd och CFO Biovica International AB samt flertal positioner som CFO inom life science, private equity, research och telecom bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Per den 31 december 2023 äger Cecilia Driving 2 000 aktier i bolaget.

Lars Højgård Hansen
Lars Højgård Hansen
Styrelseledamot (sedan 2024)
Läs mer
Lars Højgård Hansen
Lars Højgård Hansen
Styrelseledamot (sedan 2024)

Född: 1963

Nationalitet: Dansk
Utbildning: Graduate Diploma (HD), Copenhagen Business School samt Executive MBA, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör i Invisio AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Har tidigare haft ett flertal ledande marknadsbefattningar inom Sony Ericsson-koncernen och GN Store Nord.

Innehav (inkl närstående) per 22 april 2024: 100 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Dan Jangblad
Dan Jangblad
Styrelseledamot (sedan 2020)
Läs mer
Dan Jangblad
Dan Jangblad
Styrelseledamot (sedan 2020)

Född 1958

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Linköpings universitet.
Nuvarande uppdrag: Ägare och VD Emmern Konsult AB inklusive ett uppdrag som seniorrådgivare till Saab ABs VD. Styrelseledamot Combitech AB, styrelseordförande Visual Sweden Vinnäx innovation program (Vinnova) samt vice ordförande Linköpings universitet.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Head of business areas och CSO för Saab AB, VD för Swedish Space Corporation SSC. Ansvarig för Saabs riskkapitalportfölj och styrelseordförande i Combitech AB. Ordförande i föreningen för svenska försvarsindustrin (SOFF) och styrelse ledamot i Swedish ICT och LIU Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Per den 31 december 2023 äger Dan Jangblad 4 858 aktier i bolaget.

Nicklas Paulson
Nicklas Paulson
Styrelseledamot (sedan 2018)
Läs mer
Nicklas Paulson
Nicklas Paulson
Styrelseledamot (sedan 2018)

Född 1970

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.
Nuvarande uppdrag: VD för Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Bilia AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Investment Banking på Carnegie Investment Bank AB (publ) och Alfred Berg ABN AMRO.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Per den 31 december 2023 äger Nicklas Paulson 42 000 aktier i bolaget, varav 35 140 direkt och 6 860 via närstående.

Peder Ramel
Peder Ramel
Styrelseledamot (sedan 2024)
Läs mer
Peder Ramel
Peder Ramel
Styrelseledamot (sedan 2024)

Född 1955

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Refine Group AB, styrelseledamot i Hi3G Access AB, ManoMotion AB och ECPAT Sverige.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Verkställande direktör i Hi3G Access AB, Bredbandsbolaget AB samt Viasat AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Innehav (inkl närstående) per 22 april 2024: 20 000

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet består av Dan Jangblad (ordförande) och Regina Donato Dahlström.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består av Cecilia Driving (ordförande), Peder Ramel och Nicklas Paulson.

Styrelseobservatör

Den 3 juli 2019 säkerställde bolaget en lånefacilitet om 60 MUSD från Proventus Capital Partners (”PCP”). Lånet har givits under villkoret att PCP ska ges rätt att utse en observatör som adjungerad i styrelsen (utan rösträtt). Observatören ska tillhandahållas information av finansiell betydelse, oavsett om den utgör insiderinformation eller inte, och som kan ha en påverkan på bedömningen av kreditrisken för lånet. Vidare ska observatören tillhandahållas all annan information som inte utgör insiderinformation och som tillsänds styrelseledamöterna inför styrelsemöten och presenteras vid möten. PCP har krävt att få del av denna information för att väsentligt underlätta PCP:s löpande bedömning av hur Bolagets finansiella risk utvecklas, ytterst i syfte att mer effektivt kunna medverka till att lösa Bolagets uppkommande finansiella utmaningar.

Bolaget säkerställer genom processer och avtal att i den mån observatören erhåller insiderinformation så ska denna förbli konfidentiell och hanteras på ett strukturerat sätt. Bolagets bedömning är att strukturen är förenligt med Artikel 17 i MAR. Vidare har Bolaget även gjort bedömningen att observatörens medverkan inte står i strid med Aktiebolagslagen.