Per Norén
Per Norén
VD (sedan 2021)
Läs mer
Per Norén
Per Norén
VD (sedan 2021)

Född 1965

Nationalitet: Svensk och Amerikansk
Utbildning: Ekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Infanteriets Officers Högskola. Executive utbildning, Harvard Business School.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot National Nordic Museum, Seattle, WA.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: President Anuvu 2017–2021. Vice President The Boeing Company 2007-2017. VD Carmen Systems AB 1998-2007.

Per 8 maj 2023 äger Per Norén 32 500 aktier i bolaget. Utöver detta har Per 100 000 teckningsoptioner i 2021/2024 optionsprogram, samt 50 000 optioner i teckningsoptions- program 2022/2025.

Noora Jayasekara
Noora Jayasekara
CFO (sedan 2022)
Läs mer
Noora Jayasekara
Noora Jayasekara
CFO (sedan 2022)

Född 1978

Nationalitet: Finsk och svensk
Utbildning: Masterexamen i ekonomi med inriktning mot finansiering.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot Doro AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: CFO Humana AB, chef och konsult inom redovisning på konsultbolaget EY.

Per 21 april 2023 äger Noora Jayasekara 500 aktier och 5 000 tecknings- optioner i 2022/2025 teckningsoptionsprogram.

Pål Ekberg
Pål Ekberg
VP Satellite Operations
Läs mer
Pål Ekberg
Pål Ekberg
VP Satellite Operations

Född 1972

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Statskunskap och ekonomi, Lunds universitet.
Nuvarande uppdrag: VD för OverHorizon LLC.
Tidigare uppdrag: Vice försäljningschef för Swe-Dish Satellite Systems, konsult på Exportrådet och reservofficer (Löjtnant) i svenska Flygvapnet.

Per 31 december 2022 äger Pål Ekberg 140 000 aktier i bolaget. Utöver detta har Pål 50 000 personaloptioner i 2020/2023 optionsprogram, 50 000 teckningsoptioner i 2021/2024 optionsprogram, samt 25 000 optioner i personaloptionsprogram 2022/2025.

Daniel Gager
Daniel Gager
Chief Commerical Officer
Läs mer
Daniel Gager
Daniel Gager
Chief Commerical Officer

Född 1971

Nationalitet: Amerikansk
Utbildning: Teknologie kandidatexamen, Cameron University.
Nuvarande uppdrag:
Tidigare engagemang/erfarenhet: Vice VD Business Development på Comsat, Director of Government Business på Iridium, olika befattningar i SATCOM med US DoD.

Per 31 december 2022 har Daniel Gager 50 000 teckningsoptioner i 2020/2023 optionsprogram, 10 000 teckningsoptioner i 2021/2024 optionsprogram, samt 25 000 optioner i personaloptionsprogram 2022/2025.

Jim Gerow
Jim Gerow
KAM
Läs mer
Jim Gerow
Jim Gerow
KAM

Född 1961

Nationalitet: Amerikansk
Utbildning: Kandidatexamen i elektroteknik, University of Connecticut.
Nuvarande uppdrag:
Tidigare engagemang/erfarenhet: VD för Swe-Dish Satellite Systems LLC, Government Program Manager vid USSOCOM, Department of the Army (DOA), USSOCEUR. Department of the Navy (DON) vid Naval Air Warfare Center.

Per 31 december 2022 äger Jim Gerow (inklusive närstående) 42 254 aktier i bolaget. Utöver detta har Jim 50 000 teckningsoptioner i 2020/2023 optionsprogram samt 50 000 tecknings- optioner i 2021/2024 optionsprogram, samt 25 000 optioner i personaloptionsprogram 2022/2025.

Tom Hopkins
Tom Hopkins
COO
Läs mer
Tom Hopkins
Tom Hopkins
COO

Född 1962

Nationalitet: Amerikansk
Utbildning: MBA, Benedictine College och BA i statsvetenskap, University of Connecticut.
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag: Chef för Raytheon Blackbird Technologies, Inc., uppdragsansvarig (överste) i den amerikanska armén med flera befälpositioner i viktiga organisationer.

Per 31 december 2022 har Tom Hopkins 50 000 teckningsoptioner i 2020/2023 optionsprogram, 50 000 teckningsoptioner i 2021/2024 optionsprogram, samt 25 000 optioner i personaloptionsprogram 2022/2025.

Kennet Lejnell
Kennet Lejnell
CTO
Läs mer
Kennet Lejnell
Kennet Lejnell
CTO

Född 1968

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Fil.dr. i teoretisk fysik, Stockholms Universitet och Princeton University.
Nuvarande uppdrag: CTO och styrelseledamot i bolaget och styrelseledamot för Equi Performance Sweden AB och Bahnhof AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: CTO och CSO för Swe-Dish Satellite Systems.

Per 31 december 2022 äger Kennet Lejnell (inklusive närstående) 289 017 aktier (115 985 privat och 173 032 via bolag) i bolaget. Utöver detta har Kennet 50 000 teckningsoptioner i 2020/2023 optionsprogram, samt 25 000 optioner i teckningsoptionsprogram 2022/2025.

Per Wahlberg
Per Wahlberg
Vice VD
Läs mer
Per Wahlberg
Per Wahlberg
Vice VD

Född 1966

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Idéhistoria, Umeå universitet, radiolänktekniker, Flygvapnets markteletekniska skola och Teleteknisk linje på gymnasiet.
Nuvarande uppdrag: Vice VD med ansvar för Innovation och affärsutveckling i bolaget, vice VD och styrelseledamot för Ovzon Sweden AB samt grundare och styrelseledamot för Etheron AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Satellitoperatör Tele-X och projektledare vid Svenska rymdaktiebolaget, medgrundare till Swe-Dish Satellite Systems.

Per 21 april 2023 äger Per Wahlberg (inklusive närstående) 776 046 aktier i bolaget. Utöver detta har Per 50 000 optioner i 2020/2023 teckningsoptionsprogram, 50 000 teckningsoptioner i 2021/2024 optionsprogram, samt 25 000 optioner i teckningsoptionsprogram 2022/2025.