Per Norén
Per Norén
VD (sedan 2021)
Läs mer
Per Norén
Per Norén
VD (sedan 2021)

Född 1965

Nationalitet: Svensk och Amerikansk
Utbildning: Ekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Infanteriets Officers Högskola. Executive utbildning, Harvard Business School.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot National Nordic Museum, Seattle, WA.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: President Anuvu 2017–2021. Vice President The Boeing Company 2007-2017. VD Carmen Systems AB 1998-2007.

Per 8 maj 2023 äger Per Norén 32 500 aktier i bolaget. Utöver detta har Per 100 000 teckningsoptioner i 2021/2024 optionsprogram, samt 50 000 optioner i teckningsoptions- program 2022/2025.

Noora Jayasekara
Noora Jayasekara
Chief Financial Officer (sedan 2022)
Läs mer
Noora Jayasekara
Noora Jayasekara
Chief Financial Officer (sedan 2022)

Född 1978

Nationalitet: Finsk och svensk
Utbildning: Masterexamen i ekonomi med inriktning mot finansiering.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot Doro AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: CFO Humana AB, chef och konsult inom redovisning på konsultbolaget EY.

Per 21 april 2023 äger Noora Jayasekara 500 aktier och 5 000 tecknings- optioner i 2022/2025 teckningsoptionsprogram.

Tom Hopkins
Tom Hopkins
Chief Operating Officer (sedan 2020)
Läs mer
Tom Hopkins
Tom Hopkins
Chief Operating Officer (sedan 2020)

Född 1962

Nationalitet: Amerikansk
Utbildning: MBA, Benedictine College och BA i statsvetenskap, University of Connecticut.
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag: Chef för Raytheon Blackbird Technologies, Inc., uppdragsansvarig (överste) i den amerikanska armén med flera befälpositioner i viktiga organisationer.

Per 31 december 2022 har Tom Hopkins 50 000 teckningsoptioner i 2020/2023 optionsprogram, 50 000 teckningsoptioner i 2021/2024 optionsprogram, samt 25 000 optioner i personaloptionsprogram 2022/2025.

Kristofer Alm 
Kristofer Alm 
Chief Marketing Officer (sedan 2023)
Läs mer
Kristofer Alm 
Kristofer Alm 
Chief Marketing Officer (sedan 2023)

Född 1973

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Ekonomie magisterexamen, Stockholm Universitet, Sweden
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Senior Director Sourcing Telia company, Head of Sales & commercial Management, Ericsson AB

Kristofer Alm äger inga aktier i bolaget.

Lars-Ola Klockervold
Lars-Ola Klockervold
Chief Engineer (sedan 2023)
Läs mer
Lars-Ola Klockervold
Lars-Ola Klockervold
Chief Engineer (sedan 2023)
Född 1964

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civ Ing Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan  
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Managing Director Syntronic Research and Development AB, Vice President R&D Rock Tools Sandvik Mining, Senior Manager Offering and Product Development Process Sandvik Mining & Construction

Per 13 juli 2023 äger Lars-Ola Klockervold 1 300 aktier i bolaget.

Kennet Lejnell
Kennet Lejnell
Chief Technology Officer (sedan 2019)
Läs mer
Kennet Lejnell
Kennet Lejnell
Chief Technology Officer (sedan 2019)

Född 1968

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Fil.dr. i teoretisk fysik, Stockholms Universitet och Princeton University.
Nuvarande uppdrag: CTO och styrelseledamot i bolaget och styrelseledamot för Equi Performance Sweden AB och Bahnhof AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: CTO och CSO för Swe-Dish Satellite Systems.

Per 31 december 2022 äger Kennet Lejnell (inklusive närstående) 289 017 aktier (115 985 privat och 173 032 via bolag) i bolaget. Utöver detta har Kennet 50 000 teckningsoptioner i 2020/2023 optionsprogram, samt 25 000 optioner i teckningsoptionsprogram 2022/2025.