Per Norén
Per Norén
VD (sedan 2021)
Läs mer
Per Norén
Per Norén
VD (sedan 2021)

Född 1965

Nationalitet: Svensk och Amerikansk
Utbildning: Ekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Infanteriets Officers Högskola. Executive utbildning, Harvard Business School.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot National Nordic Museum, Seattle, WA.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: President Anuvu 2017–2021. Vice President The Boeing Company 2007-2017. VD Carmen Systems AB 1998-2007.

Per 11 januari 2024 äger Per Norén 139,500 aktier i bolaget. Utöver detta har Per 100 000 teckningsoptioner i 2021/2024 optionsprogram, 50 000 optioner i teckningsoptions- program 2022/2025 och 200 000 köpoptioner (förfaller maj 2025).

Noora Jayasekara
Noora Jayasekara
Chief Financial Officer (sedan 2022)
Läs mer
Noora Jayasekara
Noora Jayasekara
Chief Financial Officer (sedan 2022)

Född 1978

Nationalitet: Finsk och svensk
Utbildning: Masterexamen i ekonomi med inriktning mot finansiering.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot Doro AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: CFO Humana AB, chef och konsult inom redovisning på konsultbolaget EY.

Per 31 december 2023 äger Noora Jayasekara 1 000 aktier och 5 000 tecknings- optioner i 2022/2025 teckningsoptionsprogram.

Tom Hopkins
Tom Hopkins
Chief Operating Officer (sedan 2020)
Läs mer
Tom Hopkins
Tom Hopkins
Chief Operating Officer (sedan 2020)

Född 1962

Nationalitet: Amerikansk
Utbildning: MBA, Benedictine College och BA i statsvetenskap, University of Connecticut.
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag: Chef för Raytheon Blackbird Technologies, Inc., uppdragsansvarig (överste) i den amerikanska armén med flera befälpositioner i viktiga organisationer.

Per 31 december 2023 äger Tom Hopkins 42 750 aktier i bolaget och 50 000 teckningsoptioner i 2021/2024 optionsprogram, samt 25 000 optioner i personaloptionsprogram 2022/2025.

Kristofer Alm 
Kristofer Alm 
Chief Marketing Officer (sedan 2023)
Läs mer
Kristofer Alm 
Kristofer Alm 
Chief Marketing Officer (sedan 2023)

Född 1973

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Ekonomie magisterexamen, Stockholm Universitet, Sweden
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Senior Director Sourcing Telia company, Head of Sales & commercial Management, Ericsson AB

Kristofer Alm äger inga aktier i bolaget.

Lars-Ola Klockervold
Lars-Ola Klockervold
Chief Engineer (sedan 2023)
Läs mer
Lars-Ola Klockervold
Lars-Ola Klockervold
Chief Engineer (sedan 2023)
Född 1964

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civ Ing Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan  
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Managing Director Syntronic Research and Development AB, Vice President R&D Rock Tools Sandvik Mining, Senior Manager Offering and Product Development Process Sandvik Mining & Construction

Per 31 december 2023 äger Lars-Ola Klockervold 2 600 aktier i bolaget.

Kennet Lejnell
Kennet Lejnell
Chief Technology Officer (sedan 2006)
Läs mer
Kennet Lejnell
Kennet Lejnell
Chief Technology Officer (sedan 2006)

Född 1968

Nationalitet: Svensk
Utbildning: Fil.dr. i teoretisk fysik, Stockholms Universitet och Princeton University.
Nuvarande uppdrag: CTO och styrelseledamot i bolaget och styrelseledamot för Equi Performance Sweden AB och Bahnhof AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: CTO och CSO för Swe-Dish Satellite Systems.

Per 31 december 2023 äger Kennet Lejnell 515,017 aktier i bolaget och 25 000 optioner i teckningsoptionsprogram 2022/2025.