Innehav uppdaterade per 31 mars, 2021.

Per Norén
Per Norén
VD (sedan 2021).
Läs mer
Per Norén
Per Norén
VD (sedan 2021).

Född 1965.

Nationalitet: Svensk och Amerikansk.
Utbildning: Ekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Infanteriets Officers Högskola. Executive utbildning, Harvard Business School.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot National Nordic Museum, Seattle.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: President Global Eagle 2017-2021. Vice President The Boeing Company 2007-20017. VD Carmen Systems AB 1998-2007.

Per Norén äger 20,000 aktier i bolaget. Utöver detta har Per 100 000 teckningsoptioner i 2021/2024 optionsprogram.

Per Wahlberg
Per Wahlberg
Vice VD
Läs mer
Per Wahlberg
Per Wahlberg
Vice VD

Född 1966.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Idéhistoria, Umeå universitet, radiolänktekniker, Flygvapnets markteletekniska skola, och Teleteknisk linje på gymnasiet.
Nuvarande uppdrag: Vice VD med ansvar för Innovation och affärsutveckling i bolaget, vice VD och styrelseledamot för Ovzon Sweden AB samt grundare och styrelseledamot för Etheron AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Satellitoperatör Tele-X och projektledare vid Svenska rymdaktiebolaget, medgrundare till Swe-Dish Satellite Systems.

Per Wahlberg (inklusive närstående) äger 676 046 aktier i bolaget. Utöver detta har Per 50 000 optioner i 2020/2023 teckningsoptionsprogram.

 

Johan Brandt
Johan Brandt
CFO
Läs mer
Johan Brandt
Johan Brandt
CFO

Född 1974.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: MBA, Göteborgs Universitet.
Andra engagemang: Grundare och ägare av Axellen AB. Styrelseordförande i Enairon AB.
Tidigare engagemang/erfarenhet: Auktoriserad revisor på EY, CFO på Nimbus, EVP och CFO på Arcam AB.

Johan Brandt (inklusive närstående) äger 30,645 aktier i bolaget. Utöver detta har Johan 50,000 teckningsoptioner i 2020/2023 optionsprogram samt 50 000 teckningsoptioner i 2021/2024 optionsprogram.

Pål Ekberg
Pål Ekberg
VP Satellite Operations
Läs mer
Pål Ekberg
Pål Ekberg
VP Satellite Operations

Född 1972.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Statskunskap och ekonomi, Lunds universitet.
Nuvarande uppdrag: VD för OverHorizon LLC.
Tidigare uppdrag: Vice försäljningschef för Swe-Dish Satellite Systems, konsult på Exportrådet och reservofficer (Löjtnant) i svenska Flygvapnet.

Pål Ekberg äger 140 000 aktier i bolaget. Utöver detta har Pål 50 000 personaloptioner i 2020/2023 optionsprogram samt 50 000 teckningsoptioner i 2021/2024 optionsprogram.

Daniel Gager
Daniel Gager
Chief Commerical Officer
Läs mer
Daniel Gager
Daniel Gager
Chief Commerical Officer

Född 1971.

Nationalitet: Amerikansk.
Utbildning: Teknologie kandidatexamen, Cameron University.
Nuvarande uppdrag:
Tidigare engagemang/erfarenhet: Vice VD Business Development på Comsat, Director of Government Business på Iridium, olika befattningar i SATCOM med US DoD.

Daniel Gager har 50 000 teckningsoptioner i 2020/2023 optionsprogram samt 10 000 teckningsoptioner i 2021/2024 optionsprogram.

Jim Gerow
Jim Gerow
KAM
Läs mer
Jim Gerow
Jim Gerow
KAM

Född 1961.

Nationalitet: Amerikansk.
Utbildning: Kandidatexamen i elektroteknik, University of Connecticut.
Nuvarande uppdrag:
Tidigare engagemang/erfarenhet: VD för Swe-Dish Satellite Systems LLC, Government Program Manager vid USSOCOM, Department of the Army (DOA), USSOCEUR. Department of the Navy (DON) vid Naval Air Warfare Center.

Jim Gerow (inklusive närstående) äger 42 254 aktier i bolaget. Utöver detta har Jim  50 000 teckningsoptioner i 2020/2023 optionsprogram samt 50 000 teckningsoptioner i 2021/2024 optionsprogram.

Tom Hopkins
Tom Hopkins
COO
Läs mer
Tom Hopkins
Tom Hopkins
COO

Född 1962.

Nationalitet: Amerikansk.
Utbildning: MBA, Benedictine College och BA i statsvetenskap, University of Connecticut.
Nuvarande uppdrag:
Tidigare uppdrag: Chef för Raytheon Blackbird Technologies, Inc., uppdragsansvarig (överste) i den amerikanska armén med flera befälpositioner i viktiga organisationer.

Tom Hopkins har 50 000 teckningsoptioner i 2020/2023 optionsprogram samt 50 000 teckningsoptioner i 2021/2024 optionsprogram.

Kennet Lejnell
Kennet Lejnell
CTO
Läs mer
Kennet Lejnell
Kennet Lejnell
CTO

Född 1968.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Fil.dr. i teoretisk fysik, Stockholms Universitet och Princeton University.
Nuvarande uppdrag: CTO och styrelseledamot i bolaget och styrelseledamot för Equi Performance Sweden AB och Bahnhof AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: CTO och CSO för Swe-Dish Satellite Systems.

Kennet Lejnell (inklusive närstående) äger 289,017 aktier i bolaget. Utöver detta har Kennet  50 000 teckningsoptioner i 2020/2023 optionsprogram.

Nils Norén
Nils Norén
Chief Product Development & Supply Officer
Läs mer
Nils Norén
Nils Norén
Chief Product Development & Supply Officer

Född 1961.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Chalmers Tekniska Universitet.
Nuvarande uppdrag:
Tidigare engagemang/erfarenhet: Chief Development & Production Officer på Zound Industries AB 2012 – 2020. Chef för system och krav, plattformsutveckling Sony Ericsson 2010-2012. Chef för hårdvaruutveckling, Sony Ericsson Peking 2007 – 2010.

Nils Norén (inklusive närstående) äger 21 818 aktier i bolaget. Utöver detta har Nils 50 000 teckningsoptioner i 2020/2023 optionsprogram samt 50 000 teckningsoptioner i 2021/2024 optionsprogram.