Valberedningen inför den ordinarie bolagsstämman 2024 består av representanter utsedda av de tre största ägarna, samt bolagets ordförande.

Valberedningen består av Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity, Öystein Engebretsen, utsedd av Investment AB Öresund, Staffan Persson, utsedd av Grignolino AB samt Regina Donato Dahlström, styrelseordförande Ovzon.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Ovzons valberedning kan göra det via e-post till: sophie.hagstromer@bure.se eller på telefon 0701 89 62 11 eller med brev till Ovzon AB, Attn.Valberedningen, Anderstorpsvägen 10, 171 54 Solna, senast den 14 mars 2024.