Valberedningen består av Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity, Öystein Engebretsen, utsedd av Investment AB Öresund, Staffan Persson, utsedd av Grignolino AB samt Regina Donato Dahlström, styrelseordförande Ovzon.