Årsstämman 2019 i Ovzon AB (publ) hölls idag den 10 april 2019.

Kort om stämman

VD och koncernchef Per Wahlberg redogjorde för fjolårets händelser inom Ovzon, marknadens utveckling samt bolagets fortsatta expansion och strategier. Per berättade också om dagens dubbla nyheter där Ovzon ingått avtal med Intelsat (världens största satellitoperatör) om order för Bolagets första satellit Ovzon 3, med ett totalt ordervärde om ca 500 MSEK. Det andra avtalet, också med Intelsat, säkrar kapacitet i närtid och innebär att Ovzon kan leverera tjänster globalt med utökad kapacitet om drygt 50 procent jämfört med nuläget. Intelsats satellit (IS-39), förväntas vara redo för trafik fr o m tredje kvartalet 2019.

Vid en rundvandring i de nya lokalerna fick besökarna tillfälle att se Ovzons produkter, såsom den extremt lilla T5-terminalen för mobil dataöverföring (storlek av en lap top), olika antennlösningar för den unika teknologin samt teknikens olika tillämpningsområden. Ett 20-tal aktieägare deltog vid stämman.